Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον πίνακα παραβάσεων και τους βαθμούς ποινής, για κάθε μια παράβαση αντίστοιχα, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system).

Δεν υπάρχουν σχόλια: